จุดเริ่มต้นของการเป็น Stylist?

ความเป็นมา และความสำคัญที่คุณต้องเรียนรู้ ที่จะเป็นสไตล์ลิสต์

ไม่เพียงแต่ความสามารถ แต่ทักษะการทำงาน หรือเรียนจบตรงสายเท่านั้น

คุณยังต้องเข้าใจลูกค้าและการสื่อสาร และเข้าใจกระบวนการการทำงาน ในสายงานนี้อย่างลึกซึ้งเป็น Stylist กับ Mind Style ได้ที่…

หรือ ร่วมงานกับ All That’s Stylist ได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง